1. Zbigniew Amanowicz
2. Ela Chylewska
3. Corny Potok
4. Halina Druc
5. Jan Druc
6. Hania Geras
7. Adriana Jennings
8. Henia Karwecka
9. Olivia Kierdal
10. Jaga Nasielska
11. Filip Paczynski
12. Mieczyslaw Podkanski
13. Paulina Pazdzior
14. Ela Raczkowski
15. Andrzej Rosiak
16. Henia Slusarczyk
17. Adam Szaladzinski
18. Sally Vogel
19. Lidia Zajkowski
20. Helena Zebrowski
21. Waclawa Ziolkowsk